Deutsch English
Sehr geehrter Besucher, Sie können sich anmelden oder ein Konto erstellen.
Kategorien

Castrum Pragense 12: Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Dìl I. Katalog

Castrum Pragense 12: Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Dìl I. Katalog
Bestellnummer: 6-7-12-1
Verfügbarkeit: Vorrätig
Preis: 16,00€
zzgl. Versandkosten
Preis ohne MwSt.: 14,95€

Menge:     - ODER -   Auf meinen Wunschzettel
The publication assistive findings from archaeological burial site located partly on the territory of today's Lumbe Garden of Prague Castle.
In the introduction to the first volume (catalog), the authors specify the location of archaeological sites. They mention the use of a former burial ground from the Middle Ages to the start of archaeological research in 1971. It summarizes the results of archaeological excavations of the 70s and 80s of the 20th century. Closer procedures used in the processing of archaeological finds and course documentation. Pivotal part of the volume is a catalog of graves and finds, which was created based on older, unpublished documents. Original materials were supplemented by new findings from archaeological excavations from 2012 to 2014. passwords catalog graves and finds include photographic and drawing documentation. At the end of the publication can be found anthropological reports, numismatic report, the results of chemical analyzes and color photographic attachment. Text publication is provided with footnotes.

Anotace: Publikace zpřístupňující poznatky z archeologických výzkumů pohřebiště umístěného částečně na území dnešní Lumbeho zahrady na Pražském hradě.
V úvodu prvního svazku (Katalogu) autoři upřesňují umístění archeologické lokality. Zmiňují se o využití prostoru bývalého pohřebiště od středověku do zahájení archeologického výzkumu v roce 1971. Sumarizují výsledky archeologických výzkumů ze 70. a 80. let 20. století. Přibližují používané postupy při zpracovávání archeologických nálezů a průběh dokumentace. Stěžejní část svazku tvoří katalog hrobů a nálezů, který byl vytvořen na základě starších, doposud nepublikovaných podkladů. Původní materiály byly doplněny o nové poznatky z archeologických výzkumů z let 2012 až 2014. Hesla katalogu hrobů a nálezů zahrnují fotografickou a kresebnou dokumentaci. V závěru publikace nalezneme antropologické posudky, numismatický posudek, výsledky chemické analýzy a barevnou fotografickou přílohu. Text publikace je opatřen poznámkovým aparátem.
Bücher
Autor / Herausgeber Jan Frolík, Zdeněk Smetánka - Herausgeber: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Größe 29,7 x 21 x 1,6 cm
Einband Broschur
Ort / Erscheinungsjahr Praha 2014
Details 78 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tafeln in S/W, Beiträge in Tschechisch und Englisch,
Powered By OpenCart
Verlag Beier & Beran © 2024